Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) per woongemeente in Holland Rijnland in schooljaren 2005-2010.
regio (subregio's ) >> absoluut
regio200520062007200820092010
0633619573483456438
1Hillegom716359484343
2Katwijk277262257190196177
3Lisse566957524247
4Noordwijk1191199611196101
5Teylingen110106104827970
6561569610530509413
7Leiden368351393327323263
8Leiderdorp597879697456
9Oegstgeest576161514933
10Voorschoten545056604543
11Zoeterwoude232921231818
12497476448459388375
13Alphen a/d Rijn362326315313278276
14Kaag en Braassem606865664147
15Nieuwkoop758268806952
totaal1.6911.6641.6311.4721.3531.226
Bron: Ministerie van OCW, bewerking Tympaan Instituut
2005 staat voor schooljaar 2005/2006 etc.