Aantal mbo-studenten sector Economie naar woongemeente in Holland Rijnland in 2020.
regio (subregio's ) >>
regio2020
1501
1243
1402
Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
2016 staat voor schooljaar 2016-2017 etc.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.