Aantal banen van werknemers in de sector bouwnijverheid (F) in Holland Rijnland in 2021.
gemeente >> per 100 inwoners van 15-64 jaar
gemeente2021
Alphen a/d Rijn3,0
Hillegom1,4
Kaag en Braassem4,6
Katwijk2,1
Leiden1,4
Leiderdorp
Lisse4,2
Nieuwkoop4,3
Noordwijk2,5
Oegstgeest
Teylingen1,6
Voorschoten2,0
Zoeterwoude7,1
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Nauwkeurigheid brongegevens CBS: aantallen per gemeente afgerond op honderdtallen. Gepresenteerde totalen zijn hierop gebaseerd.
De gegevens die horen bij ontbrekende waarden (-) zijn bewust geheim gehouden door het CBS om te voorkomen dat er concurrentiegevoelige informatie wordt prijsgegeven die te herleiden is naar individuele bedrijven.
Peildatum 1 januari van het gepresenteerde jaar (gebaseerd op cijfers betreffende 31 december van het voorafgaande jaar).
Cijfers over 2020 zijn nader voorlopig.
Cijfers over 2021 zijn voorlopig.