Aantal mbo-studenten sector Techniek naar woongemeente in Holland Rijnland in 2020.
regio (subregio's ) >>
regio2020
1674
1169
1621
Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
2016 staat voor schooljaar 2016-2017 etc.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.