Percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv) per woongemeente in Holland Rijnland in 2020.
gemeente >> absoluut
gemeente2020
Alphen a/d Rijn1.8533
Hillegom1.9359
Kaag en Braassem1.7132
Katwijk1.4186
Leiden2.1695
Leiderdorp1.2072
Lisse0.9720
Nieuwkoop1.6972
Noordwijk1.1838
Oegstgeest1.1076
Teylingen1.0326
Voorschoten1.1483
Zoeterwoude0.4525
Bron: Ministerie van OCW, bewerking Tympaan Instituut
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
Trendbreuk 1: Met ingang van schooljaar 2012-2013 is de meetmethode van het aantal vsv-ers aangepast. Daarvoor was de schoolcarriere van een kleine groep jongeren niet volledig in beeld, waardoor het vsv-aantal te hoog werd vastgesteld.
Trendbreuk 2: Vanaf 2016/2017 wordt voortaan voor de berekening van de vsv-cijfers gebruikgemaakt van een volledig geautomatiseerde bestandskoppeling bij het ministerie van OCW. Dit heeft geleid tot een opwaartse correctie van het landelijke aantal met ongeveer 570. Door deze verschillende rekenmethodes is een 1-op-1 vergelijking van de cijfers vanaf dat schooljaar met eerdere jaren niet geheel mogelijk. Cijfers over 2020 zijn voorlopig.