Aantal mbo-studenten sector Zorg en welzijn naar woongemeente in Holland Rijnland in studiejaren 2016-2020.
regio (subregio's ) >>
regio20162017201820192020
18161892196620502026
12901356142714041510
14731497158916121655
Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
2016 staat voor schooljaar 2016-2017 etc.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.