Aantal vwo-leerlingen in leerjaren 3-6 naar woongemeente in Holland Rijnland in 2011-2021.
regio (subregio's ) >>
regio20112012201320142015201620172018201920202021
21072024203020502066214421782284237223382334
31323131307231023194331433773376330332643270
18501758176418111895190118441887181718301740
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
De cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.