Aantal mbo-studenten sector Zorg en welzijn naar woongemeente in Holland Rijnland in 2020.
regio (subregio's ) >>
regio2020
2026
1510
1655
Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
2016 staat voor schooljaar 2016-2017 etc.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.