Aantal inwoners van 55-59 jaar in Holland Rijnland in 2022.
regio (subregio's ) >>
regio2022
14450
14216
12848
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)