Aantal inwoners van 15-64 jaar in Holland Rijnland in 2022.
regio (subregio's ) >>
regio2022
122084
142885
108317
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)