mailen

Percentage voortijdig schoolverlaters (vsv) per woongemeente in Holland Rijnland in schooljaren 2011-2020.