Aantal vwo-leerlingen in leerjaren 3-6 naar woongemeente in Holland Rijnland in 2021.
gemeente >> per 100 inwoners van 14-17 jaar
gemeente2021
Alphen a/d Rijn22.5
Hillegom21.4
Kaag en Braassem22.0
Katwijk22.9
Leiden35.5
Leiderdorp30.9
Lisse21.6
Nieuwkoop20.8
Noordwijk29.5
Oegstgeest54.0
Teylingen28.5
Voorschoten39.0
Zoeterwoude26.9
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
De cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.