Aantal vwo-leerlingen in leerjaren 3-6 naar woongemeente in Holland Rijnland in 2021.
gemeente >> per 100 inwoners van 14-17 jaar
gemeente2021
Alphen a/d Rijn22,5
Hillegom21,4
Kaag en Braassem22,0
Katwijk22,9
Leiden35,5
Leiderdorp30,9
Lisse21,6
Nieuwkoop20,8
Noordwijk29,5
Oegstgeest54,0
Teylingen28,5
Voorschoten39,0
Zoeterwoude26,9
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
De cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.