Aantal bedrijfsvestigingen in de sector horeca (I) in Holland Rijnland in 2022.
regio (subregio's ) >>
regio2022
710
835
480
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
De cijfers voor regio's en het totaal Zuid-Holland zijn gebaseerd op de gemeentecijfers die afgerond zijn op vijftallen.
Cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig.