Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) per woongemeente in Holland Rijnland in schooljaren 2011-2019.
gemeente >> absoluut
gemeente201120122013201420152016201720182019
Alphen a/d Rijn286188178174136165176187149
Hillegom473128282341303425
Kaag en Braassem392736302739363429
Katwijk18712588103869611210896
Leiden263179201207160192197180141
Leiderdorp644038433447384534
Lisse443532222321383116
Nieuwkoop682440273019313224
Noordwijk914951504755525753
Oegstgeest26302721181723198
Teylingen713846463244505746
Voorschoten353434292822243618
Zoeterwoude201111795131912
Bron: Ministerie van OCW, bewerking Tympaan Instituut
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
Trendbreuk 1: Met ingang van schooljaar 2012-2013 is de meetmethode van het aantal vsv-ers aangepast. Daarvoor was de schoolcarriere van een kleine groep jongeren niet volledig in beeld, waardoor het vsv-aantal te hoog werd vastgesteld.
Trendbreuk 2: Vanaf 2016/2017 wordt voortaan voor de berekening van de vsv-cijfers gebruikgemaakt van een volledig geautomatiseerde bestandskoppeling bij het ministerie van OCW. Dit heeft geleid tot een opwaartse correctie van het landelijke aantal met ongeveer 570. Door deze verschillende rekenmethodes is een 1-op-1 vergelijking van de cijfers vanaf dat schooljaar met eerdere jaren niet geheel mogelijk. Cijfers over 2019/2020 zijn voorlopig.