Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv) per woongemeente in Holland Rijnland in 2019.
gemeente >> absoluut
gemeente2019
Alphen a/d Rijn149
Hillegom25
Kaag en Braassem29
Katwijk96
Leiden141
Leiderdorp34
Lisse16
Nieuwkoop24
Noordwijk53
Oegstgeest8
Teylingen46
Voorschoten18
Zoeterwoude12
Bron: Ministerie van OCW, bewerking Tympaan Instituut
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
Trendbreuk 1: Met ingang van schooljaar 2012-2013 is de meetmethode van het aantal vsv-ers aangepast. Daarvoor was de schoolcarriere van een kleine groep jongeren niet volledig in beeld, waardoor het vsv-aantal te hoog werd vastgesteld.
Trendbreuk 2: Vanaf 2016/2017 wordt voortaan voor de berekening van de vsv-cijfers gebruikgemaakt van een volledig geautomatiseerde bestandskoppeling bij het ministerie van OCW. Dit heeft geleid tot een opwaartse correctie van het landelijke aantal met ongeveer 570. Door deze verschillende rekenmethodes is een 1-op-1 vergelijking van de cijfers vanaf dat schooljaar met eerdere jaren niet geheel mogelijk. Cijfers over 2019/2020 zijn voorlopig.