Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) per woongemeente in Holland Rijnland in schooljaren 2011-2020.
gemeente >> absoluut
gemeente2011201220132014201520162017201820192020
Alphen a/d Rijn286188178174136165176187147163
Hillegom47312828234130342432
Kaag en Braassem39273630273936343335
Katwijk1871258810386961121089179
Leiden263179201207160192197180138150
Leiderdorp64403843344738453524
Lisse44353222232138311617
Nieuwkoop68244027301931322537
Noordwijk91495150475552574936
Oegstgeest2630272118172319821
Teylingen71384646324450574731
Voorschoten35343429282224361723
Zoeterwoude2011117951319113
totaal1.241811810787653763820839641651
Bron: Ministerie van OCW, bewerking Tympaan Instituut
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
Trendbreuk 1: Met ingang van schooljaar 2012-2013 is de meetmethode van het aantal vsv-ers aangepast. Daarvoor was de schoolcarriere van een kleine groep jongeren niet volledig in beeld, waardoor het vsv-aantal te hoog werd vastgesteld.
Trendbreuk 2: Vanaf 2016/2017 wordt voortaan voor de berekening van de vsv-cijfers gebruikgemaakt van een volledig geautomatiseerde bestandskoppeling bij het ministerie van OCW. Dit heeft geleid tot een opwaartse correctie van het landelijke aantal met ongeveer 570. Door deze verschillende rekenmethodes is een 1-op-1 vergelijking van de cijfers vanaf dat schooljaar met eerdere jaren niet geheel mogelijk. Cijfers over 2020 zijn voorlopig.