Aantal mbo-studenten combinatie van sectoren naar woongemeente in Holland Rijnland in 2020.
regio (subregio's ) >>
regio2020
2
0
0
Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
2016 staat voor schooljaar 2016-2017 etc.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.