Aantal mbo-studenten combinatie van sectoren naar woongemeente in Holland Rijnland in studiejaren 2016-2020.
regio (subregio's ) >>
regio20162017201820192020
70002
20310
52220
Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
2016 staat voor schooljaar 2016-2017 etc.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.